PUBLICITAT: D’acord el que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç
Electrònic (LSSICE), sol·licitem el vostre consentiment per a la subscripció i l’enviament de la nostra newsletter.
O Accepto O No accepto
Finalitat del tractament: per consentiment de l’interessat, mantenir una relació comercial mitjançant l’enviament de
comunicacions dels nostres productes o serveis per mitjà del Butlletí de Notícies al qual s’ha subscrit.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del que sigui necessari per mantenir la finalitat
del tractament, i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per
garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
Drets que té l’Interessat:
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (apdcat.gencat.cat) si considera que el tractament no
s’ajusta a la normativa vigent.

Español

PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI), solicitamos su consentimiento para la suscripción y envío de nuestra
newsletter.
O Acepto O No acepto
Fines y legitimación del tratamiento: envío de comunicaciones de productos o servicios a través del Boletín de Noticas al
que se ha suscrito (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello,
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
– Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
– Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.
– Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (apdcat.gencat.cat) si considera que el tratamiento no
se ajusta a la normativa vigente.